دیدار مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای تارا با دانشجویان MBA
زمان: ٩٣/٠٨/٩٢٨ 8870 بازدید
ارسال نظرنظرها
جلسات ارزیابی گروه خودباوری
زمان: اسفند ماه ١٣٩٣ 4392 بازدید

گروه خودباوری متشکل از برخی همکاران فروشگاه زنجیره ای تارا در جهت شناسایی توانایی های خود با گذراندن مراحل مختلف گزینش در تلاش برای رسیدن به مرحله نهایی می باشند.

داوران این گروه جناب آقایان ایروش و اژدری و سرکار خانم بزرگیان می باشند.

برندگان از جوایز بسیار ارزشمند و قابل توجهی برخوردار خواهند شد.

 

ارسال نظرنظرها
برگزاری کمیته راهبردی در راستای اصل پیاده سازی استاندارد
زمان: اسفند ماه ١٣٩٣ 38186 بازدید
ارسال نظرنظرها