گلشهر شهروند داماهی فرهنگ شهر تارا مارکت شعبه رسالت شمالی تارا مارکت شعبه امام رضا تارا مارکت شعبه داماهی تارا مارکت شعبه آزادگان تارا مارکت شعبه ١٢فروردین تارا مارکت شعبه دانشگاه تارا مارکت شعبه شهدا تارا مارکت شعبه هما
گلشهر
مدیر فروشگاه:سورج نور
نشانی: گلشهرشمالی، تقاطع خیابان اتوبوس‌رانی و بلوار امام
تلفن:٣٣۶۶٠٧٧٨- ٠٧۶
تاریخ افتتاح:١٣٩٠/١٠/٢٠
ساعت کار:٧:٣٠صبح تا ١٢ شب
شهروند
مدیر فروشگاه:پژمان دباغی
نشانی:ابتدای خیابان سیدجمال، جنب اداره‌کل دارایی
تلفن:٣٢٢٢٧۵٧٠-٠٧۶
تاریخ افتتاح:١٣٩١/٢/۵
ساعت کار:٧:٣٠صبح تا ١٢ شب
داماهی
مدیر فروشگاه:سمیه عباسی
نشانی:ابتدای خیابان داماهی، جنب آتش‌نشانی
تلفن:٣٣۶٩٠١١١-٠٧۶
تاریخ افتتاح:١٣٩٢/١/١۵
ساعت کار:٧:٣٠ صبح تا ١٢ شب
فرهنگ شهر
مدیر فروشگاه:سید علی حسینی مزینانی
نشانی:شیراز، فرهنگ شهر ایستگاه شماره ١۴ روبروی دادگستری ، فروشگاه زنجیره ای تارا
تلفن:
تاریخ افتتاح:٢٢/١٠/١٣٩۴
ساعت کار:
تارا مارکت شعبه رسالت شمالی
مدیر فروشگاه:مسلم کهن
نشانی:رسالت شمالی، نبش کوی خلیج فارس
تلفن:
تاریخ افتتاح:١٣٩۵/٠۵/٢٨
ساعت کار:٧:٣٠ الی ٢٣:٣٠
تارا مارکت شعبه امام رضا
مدیر فروشگاه:اصغر رمضانی
نشانی:شهرک امام رضا، بلوار شهید حیدری پور
تلفن:٠٧۶-٣٣٣۴٧٢٩١
تاریخ افتتاح:١٣٩۴/١٠/٢٠
ساعت کار:٧:٣٠صبح تا ١٢ شب
تارا مارکت شعبه داماهی
مدیر فروشگاه:نبی اله روزرخ
نشانی:داماهی ، نبش کوچه گوهران ١٣
تلفن:٠٧۶-٣٣۶۶۵۴٠۶
تاریخ افتتاح:١٣٩۴/١٠/٢٠
ساعت کار:٧:٣٠صبح تا ١٢ شب
تارا مارکت شعبه آزادگان
مدیر فروشگاه:حامد علیرضازاده
نشانی:آزادگان، نبش کوچه آزادگان ٨
تلفن:
تاریخ افتتاح:١٣٩۴/١٠/٢٠
ساعت کار:٧:٣٠صبح تا ١٢ شب
تارا مارکت شعبه ١٢فروردین
مدیر فروشگاه:فرشید مولایی
نشانی:گلشهر جنوبی، ابتدای بلوار ١٢فروردین
تلفن:
تاریخ افتتاح:١٣٩۴/١٠/٢٠
ساعت کار:٧:٣٠صبح تا ١٢ شب
تارا مارکت شعبه دانشگاه
مدیر فروشگاه:سعید رمضانی
نشانی:خیابان دانشگاه، جنب کوچه دانشگاه ٩
تلفن:٠٧۶-٣٣۶٢٠٨٠١
تاریخ افتتاح:١٣٩۴/١٠/٢٠
ساعت کار:٧:٣٠صبح تا ١٢ شب
تارا مارکت شعبه شهدا
مدیر فروشگاه:مهران مرشدی
نشانی:٢٢بهمن، بلوار شهدا، نبش بلوار ثارالله
تلفن:٠٧۶-٣٣۵۵۵٩١۴
تاریخ افتتاح:١٣٩۴/١٠/٢٠
ساعت کار:٧:٣٠صبح تا ١٢ شب
تارا مارکت شعبه هما
مدیر فروشگاه:سبحان طالب نژاد
نشانی:سه راه هتل هما
تلفن:٠٧۶-٣٣۵۵٩٢٩٠
تاریخ افتتاح:١٣٩۴/١٠/٢٠
ساعت کار:٧:٣٠صبح تا ١٢ شب