ما به توانایی افراد به عنوان عامل کلیدی جهت نایل شدن به اهداف راهبردی فروشگاه ایمان داریم

بر این اساس مطابق فرآیند گرینش و جذب همکار ، در پی آن هستیم که رابطه بین کارکنان و فروشگاه زنجیره تارا ایجاد کنیم تا هر دو طرف از آن بهرمند گردند. نیروی انسانی متخصص، خلاق و وفادار برای این مجموعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و بی شک این مجموعه همواره به دنبال جذب نیروی کار مستعد ، جوان و تلاشگر است و برای بالا بردن سطح کیفی کارکنان از طریق آموزش تلاش می کند

جنسیت:
سال تولد:
نام و نام خانوادگی:
وضعیت نظام وظیفه:
تعداد فرزندان:
وضعیت تاهل:
سابقه بیمه:
تلفن همراه:
تلفن تماس:
نشانی محل سکونت:
سال اخذ مدرک
آموزشگاه محل تحصیل
رشته تحصیلی / گرایش
آخرین مدرک تحصیلی
مسئولیت تلفن محل کار نام محل کار
    از سال تا سال مدت اشتغال
تلفن شغل نام و نام‌خانوادگی
تلفن شغل نام و نام‌خانوادگی
میزان تسلط به تایپ فارسی
میزان آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی
آشنایی با Excel
آشنایی با Word
    آشنایی با Ms-Outllook
میزان حقوق درخواستی
شغل پیشنهادی
رزومه کاری