فرم‌های الکترونیک

مهلت شرکت در مسابقه طراحی لباس فرم تارا به پایان رسیده‌است.
در صورتی که قبلاً ثبت نام کرده‌اید با تکمیل فرم، فایل طرح خود را ارسال نمایید.
در صورت تمایل به ارائه بیش از یک فایل، آنها را در قالب یک فایل zip ارسال کنید.