استخدام

ما به توانایی افراد به عنوان عامل کلیدی جهت نایل شدن به اهداف راهبردی فروشگاه ایمان داریم.
بر این اساس مطابق فرآیند گزینش و جذب همکار، در پی آن هستیم که رابطه‌ای بین کارکنان و فروشگاه زنجیره‌ای تارا ایجاد کنیم تا هر دو طرف از آن بهرمند گردند. نیروی انسانی متخصص، خلاق و وفادار برای این مجموعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و بی‌شک این مجموعه همواره به دنبال جذب نیروی کار مستعد، جوان و تلاشگر است و برای بالا بردن سطح کیفی کارکنان از طریق آموزش تلاش می‌کند.

 

 

 

اداری - تصویربردار و تدوینگر اداری - طراح گرافیست اداری - کارشناس امور مشتریان اداری - کارشناس بازرگانی و فروش اداری - کارشناس فناوری اطلاعات اداری - کارشناس کنترل کیفیت اداری - کارشناس مالی اداری - کارشناس منابع انسانی اداری - مدیریت اداری - مسئول دفتر فروشگاه - انبار و خدمات فروشگاه - بخش گوشت و مرغ فروشگاه - تولید فروشگاه - چیدمان کالا فروشگاه - راننده ایسوزو فروشگاه - صندوقدار فروشگاه - فروشنده کالا فروشگاه - فروشنده گیاهان دارویی فروشگاه - کارشناس آرایشی فروشگاه - کارشناس تعمیر و نگهداری فروشگاه - مدیر و سرپرست شعبه کارشناس ارشد منابع انسانی کارشناس منابع انسانی مهندس کشاورزی