فعالیت‌ها

آرشیو مطالب

جلسات ارزیابی گروه خودباوری

۱۳۹۳/۱۲/۱      ۳۳۷۹ بازدید

گروه خودباوری متشکل از برخی همکاران فروشگاه زنجیره ای تارا در جهت شناسایی توانایی های خود با گذراندن مراحل مختلف گزینش در تلاش برای رسیدن به مرحله نهایی می باشند.

داوران این گروه جناب آقایان ایروش و اژدری و سرکار خانم بزرگیان می باشند.

برندگان از جوایز بسیار ارزشمند و قابل توجهی برخوردار خواهند شد.

 

برگزاری کمیته راهبردی در راستای اصل پیاده سازی استاندارد

۱۳۹۳/۱۲/۱      ۳۷۱۰۶ بازدید

دیدار مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای تارا با دانشجویان MBA

۱۳۹۳/۰۸/۲۸      ۷۸۲۳ بازدید