فعالیت‌ها

جلسات ارزیابی گروه خودباوری

۱۳۹۳/۱۲/۱      ۶۵۶۹ بازدید

گروه خودباوری متشکل از برخی همکاران فروشگاه زنجیره ای تارا در جهت شناسایی توانایی های خود با گذراندن مراحل مختلف گزینش در تلاش برای رسیدن به مرحله نهایی می باشند.

داوران این گروه جناب آقایان ایروش و اژدری و سرکار خانم بزرگیان می باشند.

برندگان از جوایز بسیار ارزشمند و قابل توجهی برخوردار خواهند شد.