فعالیت‌ها

مراسم نذری عاشورا

۱۳۹۴/۰۸/۲      ۴۹۸۰۵ بازدید

برگزاری مراسم نذری عاشورا توسط کمیته اجتماعی فروشگاه زنجیره ای تارا