فعالیت‌ها

دوره های آموزشی کمپین استخدام تارا

۱۳۹۵/۰۶/۱۳      ۶۹۱۳۸ بازدید

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با کمپین استخدام تارا.

طی این دوره آموزشی مباحثی در رابطه با فعالیت های فروشگاهی از جمله : صندوقداری، چیدمان کالا، انبارداری و ...مطرح گردید.