خبرها

برگزاری دوره عمومی اطفاحریق

۱۴۰۲/۰۹/۲      ۴۴۶۶ بازدید

دوره آموزشی عمومی اطفا حریق توسط مدیریت آموزش آتش نشانی به توصیه واحد کنترل کیفیت تارا برای کلیه پرسنل تارا در تاریخ 1402/9/1 برگزار گردید.

در این جلسه انواع حریق و بهترین نحوه خاموش کردن آن و توضیحات ایمنی برای جلوگیری از ایجاد حریق و حادثه و نحوه ترک محل حریق گرفته و راهکارهای مقابله با گاز گرفتگی آموزش داده شد.

همچنین به صورت عملی نحوه کار با انواع کپسول های آتش نشانی برای اطفا حریق به همکاران آموزش داده شد.