خبرها

عرضه مرغ گرم در شعب فروشگاه زنجیره ای تارا

۱۳۹۶/۰۵/۱۷      ۵۱۰۱ بازدید

همراهان همیشگی تارا عرضه مرغ گرم در شعب فروشگاه زنجیره ای تارا آغاز شد .

لذا برای تهیه مرغ سبز گرم به شعب داماهی، گلشهر و شهروند با قیمت ١٠۵٠٠ تومان و برای تهیه مرغ معمولی گرم به شعب داماهی،گلشهر،شهروند و هما با قیمت ٧٨۵٠ تومان در شهر بندرعباس مراجعه فرمایید.